GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50255
Sogndal (4640) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Bysete
(Sist oppdatert 29.aug.2007)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Terrasseforma moreneavsetning med ein del meir sortert breelvmateriale i overflata. Det er blitt teke ut ein del av materialet til fyllingar i veg.
1991: Snitt ut mot elva.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse