GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50257
Sogndal (4640) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Langegrandane
(Sist oppdatert 29.aug.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Grus og andre løsmasser
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Vifte avsett av smeltevatn og skred. Rotpunkt ca. 265 m o.h. I nedre del har vifta ein ca. 15 m høg erosjonsskråning. Mykje stein og blokk i overflata. Det er utteke ein del masse i den sørlige delen av førekomsten. Snittet viser svakt sorterte og relativt grove massar.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse