GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50267
Sogndal (4640) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Kviene
(Sist oppdatert 29.aug.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Terrasse langs nordaustsida av elva i Sværefjorden. Øvste del har ei terrasseflate 70-75 m o.h. Nederst er det ei terrasseflate 60 m o.h. Utteke noko masse. Snittet syner sorterte massar av sand og grus med ein del stein og blokkar. Det kan vere finstoff i botnen enkelte stader.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse