GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50271
Sogndal (4640) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Sværen
(Sist oppdatert 29.aug.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Elveavsetning med toppflate som avtar svakt frå ca. 35-25 m o.h. Ikkje snitt. Truleg er terrassen bygd opp av sortert sand og grus med finstoff i botnen. Sjølve elvevifta på Sværen inneheld svært grovt materiale. I overflata er det stein og blokk over grus, sand og stein som igjen truleg ligg over finstoff. Lite interessant som sand/grusressurs.

Bilder
1. Forekomsten sett mot vest
2. Forekomsten i bakgrunnen


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse