GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50275
Sogndal (4640) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Dale
(Sist oppdatert 29.aug.2007)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Erosjonsrest etter eit breelvdelta som vart oppbygd til havnivået (ca. 115 m o.h.) ved slutten av siste istid. Elva har laga fleire terrassenivå i deltaet, og dei mest markerte er ved 50 og 25 m o.h. Materialet er lagdelt og sortert med dominans av sand og grus, men og ein del stein.
1991: Massetaka har lagdelt sand/grus. Viktig lokal ressurs til byggeråstoff. 2007: Det er vanskelig adkomst til delar av førekomsten, men det er fortsatt masser igjen, og førekosmten må reknast som viktig.

Bilder
1. Forekomst 28 og 27 sett fra vest (fra Sværen)


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse