GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50281
Sogndal (4640) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Bregrandane
(Sist oppdatert 13.jun.2008)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Sandur med foten av den regenererte breen i Supphelldalen. Materialet spenner fra blokk til finsand. Øverst dominerer grovere fraksjoner, mens det nederst i sanduren nesten bare er sand og grus. Prøver tatt fra midtre og nedre del. Som ressurs er et begrenset uttak her mulig da det årlig vil komme tilsig fra breen, man må bare finne balansen mellom uttak/fornyelse. En annen grunn til at uttaket begrenses er hensynet til Jostedal nasjonalpark, hvis grense går i front av den regenererte breen. Skjemmende uttak bør unngås av hensyn til turistnæringen.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse