GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50283
Sogndal (4640) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Bjødleskreda
(Sist oppdatert 13.jun.2008)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Grus og andre løsmasser
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Skredvifte på Supphelledalens østside fra Åresdalen til enden av Øygarden. Fem av skurdene er så slake i nedre delen (elvepåvirket) at man kan ta ut en del masser her uten å bringe massene ut av stabilitet. Prøver tatt fra Åreslunden er også representative for resten av forekomsten. Relativt lite finstoff i massene, som er dominert av blokk, stein og grus (overflate). Kantet materiale.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse