GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50285
Sogndal (4640) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Dinstad
(Sist oppdatert 13.jun.2008)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Grus og andre løsmasser
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Elve/skredvifte som inneheld dårleg sortert sand, grus, stein og blokk. Kan nyttast som fyllmasseressurs. Ved Baklasskreda og Ysteskreda er det også nore sorterte skredvifter som inneheld ein del fyllmassar. Massetaket viser lagdelt sand og grus, og består av elvemateriale og rasmateriale.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse