GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50291
Sogndal (4640) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Jonsokskreda
(Sist oppdatert 13.jun.2008)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Grus og andre løsmasser
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Langs fjellsida er det store mengder med elve-/elveskredmateriale. Nær dalbotnen er det sorterte sand- og grusmassar som ligg under skredmateriale.

1991: som før, men mye forurensninger i massene. Fyllmasseressurs. 2008: Anses som lite viktig.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse