GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50293
Sogndal (4640) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Høgskreda
(Sist oppdatert 13.jun.2008)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Grus og andre løsmasser
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Elveinfluert rasvifte. Etter mengden av humuspåvirket materiale å dømme kan det tyde på en viss flomskredaktivitet. Relativt usorterte masser, som egner seg best til fyllmasser.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse