GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50297
Vik (4639) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Breidlid
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvterrasse avsett i eit tidlegare vassnivå. Stor helling på terrasseflata. Det sorterte sand-, grus- og steinmaterialet ser ut til å liggje over meir moreneprega materiale. I nordvestre delen av avsetninga er truleg størst mengde av sorterte massar.
1993: Et 10-15m høyt snitt i terasseskråningen i den nordøstre enden av avsetninga viser dårlig sorterte masser med morenepreg. Snittet er nederast og gir ikke et godt bilde av materialet.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse