GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50303
Vik (4639) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Hov
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvterrasse som er bygd opp i eit tidlegare havnivå. Overflate 70-25 m o.h. Ikkje snitt, men graving ga inntrykk av at massane er bygd opp av sand, grus og stein. Det ligg truleg morenemateriale under. Sør i avsetninga er det ein del elveskredmateriale i overflata. 2008: Førekomsten er oppdyrka, og lite aktuell for uttak.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse