GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50305
Vik (4639) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Fresvik
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Førekomsten er ei vifte øverst ved Flæte og ein langstrakt marin terrasse som nesten rekk ned til kyrkja. Vifta har rotpunkt ca. 160 m o.h. Det er truleg mest sorterte massar, men i vifta er materialet truleg usortert. Det kan vere finstoff i botnen. Truleg mindre eigna som sand/grusressurs. 2008: Førekomsten er oppdyrka og nedbygd, og lite aktuell som råstoff.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse