GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50307
Vik (4639) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Kalvehagebukti
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Vifta har massar på begge sidene av elva. Rotpunktet ca. 50 m o.h. Svak terrassering i nivået 25 m o.h. Det er teke ut ein del masse i begge avsetningane. Snittet viser mindre sorterte massar av sand, grus og stein, pluss einskilde blokker. Fyllmasseressurs.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse