GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50309
Vik (4639) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Klubben
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelv/elveavsetning som er delt av elva. Ikkje gode snitt. Materialet er truleg noko sortert sand, grus og stein med innslag av betre sorterte massar. Truleg fyllmasseressurs.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse