GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50311
Vik (4639) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Grindedal
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Elveterrasse. Terrasseflata er hellande ned dalen frå 230 til 210 m o.h. Ikkje snitt. Statens vegvesen opplyser at det er teke ut litt massar til veggrus, og at materialet er leirhaldig, moreneliknande grus, med blokker opptil 4 m i diameter. Lite aktuell som sand/grusressurs.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse