GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50315
Vik (4639) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Berdal
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Terrasse med svakt utvikla terrasseflate ca. 120 m o.h. Ikkje snitt. Truleg vesentleg sorterte sand-, grus- og steinmassar. Kan vere morenemateriale øvst i dalsida.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse