GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50317
Vik (4639) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Brennehagen
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvterrasse der terrasseflata heller mot fjorden (110-85 m o.h.). Det finst ikkje gode snitt, men prøvegraving viser at det er sortert sand, grus og stein i den øverste delen av terrassen. Under dette topplaget kan det vere marint finstoff, men også parti av grovare materiale.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse