GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50321
Sogndal (4640) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Grinde
(Sist oppdatert 29.aug.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Mindre breelv/elvevifte med svært grovt topplag av stein og blokk. Under topplaget er det sortert lagdelt sand, grus og stein. Steinen er ein del avrunda. Bergartane er gneis og glimmeskifer/fyllitt. Massane eignar seg best til vegføremål, men det kan også vere noko støypesand. Bonden på gnr. 4 bnr. 1 tek litt massar til lokal bruk. Det er problem med å ta ut massar då den dyrka toppflata raser ut. Fjell i dagen mot Grindselvi indikerer liten mektighet.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse