GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50323
Sogndal (4640) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Dalen
(Sist oppdatert 29.aug.2007)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Terrassert breelvvifte. Dei største materialmengdene ligg mellom Kvålen og Gjerde. Her er godt sortert og lagdelt sand, grus og noko stein som ligg under eit grovt topplag. Under er det godt sortert og lagdelt sand som går over i finsand og marine finsediment, særleg i sør. Frå Gjerde og sørover er det også noko grovt sortert materiale i overflata som ligg på fjell eller marine sediment. Nord i avsetninga er det enno ein del materiale som kan takast ut, men uttak kjem i konflikt med bustad og jordbruk. Nytt uttak nord i forekomsten viser sorterte lag av grus og finsand.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse