GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50325
Sogndal (4640) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Røysum
(Sist oppdatert 26.jul.1993)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Terrassert breelvvifte med svært grovt, sortert materiale i overflata som ligg over lagdelt og sortert sand-, grus- og steinmateriale. I sør ligg dette materialet over marine finsediment. Fjellet stikk fram fleire stader. Tidlegare var det drive eit større massetak ved Hausåkerhaugen. Dette er nedlagt og dyrka. Ein del massar i visse parti, men truleg lite interessant for større uttak. Lite massetak ned mot elva nordøst i forekomsten viser 1-2 m blokkig materiale over godt sorterte skrålag av sand og grus. Mektigheten er her over 5 m.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse