PUKKDATABASEN

Forekomstområde 50329
Sogndal (4640) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Verken
(Sist oppdatert 29.aug.2007)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneisgranitt
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Lokaliteten er et nedlagt steinbrudd i svakt foliert, rødlig gneisgranitt. Bergarten har lys rødlig farve og er moderat oppsprukket. Den gjennomsettes av pegmatittganger i 10 cm-skala. Forekomstens bredde er min. 250 m langs veien. 2007: Det er mulighet for uttak av pukk/blokkstein/ molostein dersom behovet skulle være til stede, under forutsetning av at kraftlinje flyttes.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse