GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50331
Sogndal (4640) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Anestølen
(Sist oppdatert 13.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Terrasseflatene ved Anestølen vart avsett i Anestølsvatnet då dette var oppdemd 18-20 m av ei morenedemning ved Nysete. Elva ved Anestølen har grave seg ned i massane som vart avsette, og Anestølsvatnet vart senka til dagens nivå. Restar av desse lagdelte deltamassane kan ein sjå ved stølen og i dei lagdelte sand- og grusmassane det har vore uttak i. Snittet syner lagdelt finsand/sand til grus-stein. Massane er delvis dekt av skredmateriale frå fjellsida ovanfor. Grunt elvedelta ned mot vannet (<1m over grunnvannet). Fyllmasseressurs.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse