GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50333
Sogndal (4640) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Styggehaug
(Sist oppdatert 13.jun.2008)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Førekomsten er ei bunnmorene som inneheld sandig morene-materiale med stor blokk (snitt ved vegen). Førekomsten er svakt ravinert på overflata. Avsetninga er delvis dekt av skredmateriale. Førekomsten ligg lagleg til for transport og eignar seg trulig berre til fyllmasse.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse