GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50335
Sogndal (4640) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Nysete
(Sist oppdatert 13.jun.2008)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Ved Nysete har isfronten hatt eit breframstøyt under isavsmeltingsperioden. Då stoppa isfronten mellom Selseng og Anestølsvatnet og avsette ryggane og haugane som nesten stengjer dalen. Det kom og ei bretunge ned Frudalen frå vest og dei to bretungene gjekk så vidt saman ved Nysete. Desse morenemassane demde opp Anestølsvatnet 18-20 m før elva skar seg ned i massane. Fyllmasseressurs. Haugete moreneterreng med stor mektighet. Dei høgaste haugane ligg inntil 40 m over Anestølsvatnet. Ingen snitt som viser massesammensetninga.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse