GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50341
Sogndal (4640) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Rutlin
(Sist oppdatert 13.jun.2008)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvavsett erosjonsterrasse med toppflate omlag 60 m o.h. Topplaget er omlag 1 m tjukt og inneheld blokk, stein og grus og syner at avsetninga er bygd opp til dåverande havnivå. Under er det skråstilte lag av sortert sand, grus og noko stein. I botnen av avsetninga er det leire. Lavereliggende elveterrasser ved idrettsplassen og Sogndal sentrum er nedbygd og er ikke tatt med i volumberegningen. 2008: Bortsett frå den vestlege terrassen, er heile avsetjinga nedbygd.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse