GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50345
Sogndal (4640) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Skjeldestad
(Sist oppdatert 13.jun.2008)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvavsett terrasse med toppflate omlag 130 m o.h. Nivået representerer truleg marin grense i Sogndal. Det er eller har vore masseuttak 4 stader på førekomsten. Snitta syner at avsetninga hovudsakleg inneheld sand og grus med innslag av stein og blokk. I nedre del av skråninga mot elva er det leire. Førekomsten er dekt av dyrka mark, landbruks-bygningar og skog.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse