GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50351
Sogndal (4640) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Årøy
(Sist oppdatert 13.jun.2008)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Ved Årøy er det breelvterrassar 55, 64 og 94 m o.h. Den tydelege terrassen 94 m o.h. er ikkje marin grense i området. Nordaust for Årøy er ei mindre avsetning 115-120 m o.h. som inneheld silt/finsand som truleg er marin. Ikkje teikn til fjell i dagen. I gjennomsnitt 4-5 m mektig over finare massar.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse