GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50353
Sogndal (4640) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Nagløyri
(Sist oppdatert 13.jun.2008)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvdelta bygd ut i Barsnesfjorden. Anundsen (1974) tolkar det grunne partiet i elveutløpet til å vere utsklidde massar frå deltaet. Deltaet ligg 1-5 m o.h., og det er berre mindre mengder som kan takast ut over havnivå. Avsetninga er dekt av dyrka mark, skog og landruksbustader. Fornminner. Leire under det grove materialet.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse