GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50359
Sogndal (4640) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Brekka
(Sist oppdatert 03.aug.1990)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelv/elvevifte som er erodert og terrassert. Vifta har blitt avsett i eit tidlegare havnivå. Dette har gjort materialsamansetninga noko komplisert. Særleg på vestsida av elva er det stort innslag av marint finstoff. Dette gjer at materialet berre kan nyttast til fyllmasse bortsett frå visse parti. På nordaustsida av elva er det lagdelt og sortert sand-, grus og steinmateriale som dominerar. Nord for vegen er det berre mindre mengder materiale. Sør for vegen er det tidligere tatt ut mye masse. I dag blir det berre teke ut mindre mengder.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse