GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50363
Sogndal (4640) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Inste Rudselvi
(Sist oppdatert 13.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en ryggformet breelvavsetning øst for utløpet av Inste Rudselvi. Materialet består av sortert sand og grus med enkelte steinlag. Fjell i dagen øst og vest for forekomsten indikerer begrenset mektighet. Forekomsten ligger godt til for sjøtransport.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse