GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50365
Sogndal (4640) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Fardal
(Sist oppdatert 13.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvdelta avsett i sjøen med toppflate omlag 90 m o.h. I skråninga mot sjøen er det avdekka vekslande lag med grus, sand og blokker. Førekomsten ser ut til å innehalde humus. Førekomsten er dekt av dyrka mark og skog. Det er teke ut massar frå framskråninga. Nedlagt massetak. Små mengder att.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse