GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50369
Sogndal (4640) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Tverrelvi
(Sist oppdatert 13.jun.2008)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Ryggforma breelv/elveavsetningar i lia ved Tverrelva. Lagdelt og sortert sand/grusmateriale med ein del stein ligg over morenemateriale. Det sorterte materialet er opp til 5-6 m mektig. I dalbotnen ligg det og sortert sand-, grus- og steinmateriale over meir usortert materiale. Dette er ikkje teke med i volumutrekningane.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse