GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50371
Sogndal (4640) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Vangestad
(Sist oppdatert 13.jun.2008)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en elve-/breelvavsetning vest for Kaupangselva nedenfor gården Vangestad. Materialet er dårlig sortert med stort humusinnhold. Mye stein. Lite aktuell grusressurs.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse