GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50373
Sogndal (4640) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Eide
(Sist oppdatert 13.jun.2008)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en ryggformet breelvavsetning nord for bekken ved Eide. Materialet er sandig og trolig dårlig sortert. Noen store blokker.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse