GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50375
Sogndal (4640) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Langaneset
(Sist oppdatert 13.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av rygger av breelv-elvemateriale ved 2 bekker vest for Langaneset. Materialet er forholdsvis dårlig sortert med enkelte tynne siltlag. En del blokk.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse