GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50389
Aurland (4641) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Bellsøyna
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
To mindre terrassar. Toppflatane ligg på 115-120 m o.h. Eit lite snitt synte horisontale lag av sand, grus og stein. Materialet er dårleg eigna til grusdekke i vegar pga. lite finstoff, stor flisighet og ugunstig kornform (A/S Geoteam, 1966).


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse