GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50391
Aurland (4641) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Belle
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Deltaflate omlag 100 m o.h. Snitt syner sorterte massar av sand, grus, stein og nokre blokker. For bruk til betongtilslag er truleg materialet middels godt til dårleg eigna pga. relativt høgt innhald av fyllittisk materiale og litt ugunstig kornfordeling. Førekomsten er på det næraste nedbygd, og blir vurdert som lite viktig som råstoff.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse