GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50393
Aurland (4641) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Steine
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Toppflate omlag 100 m o.h. Avsetninga er bygd opp av sortert sand, grus og stein. Innhaldet av finstoff er lågt. Bergartsinnhaldet er hovudsakleg gneis, samt noko fyllitt. Materialeigenskapane må karakteriserast som middels gode (A/S Geoteam).


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse