GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50395
Aurland (4641) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Låvi
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Isranddelta med toppflate 114 m o.h. Ein lågare erosjons-terrasse i vestenden av deltaet har vore samanhengande med Tero-deltaet på andre sida av elva. Manglar snitt, men truleg sorterte massar av sand, grus og stein. Ein del godt runda stein på overflata. Ved Vassbygdvatn er det 50 m til fjell (seismikk). Stor fare for finstoff i botnen og muligheit for fjellterskel. Til tross for at førekomstn er oppdyrka, inneheold den store volum, og førekosmten blir derfor kalssifisert som viktig.

Bilder
1. Forekomsten sett fra nord


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse