GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50397
Aurland (4641) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Tero
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Stort isranddelta. Toppflata omlag 110 m o.h. Snitt syner sorterte massar av sand, grus og stein. Lag av finsand førekjem. Det kan vere finstoff mot botnen av deltaet. Omlag midt på avsetninga, inn mot fjellveggen, ligg ei ur.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse