GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50399
Aurland (4641) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Forberg
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Førekomsten har to terrassenivå, 69 og 50 m o.h. Ikkje snitt. Avsetninga er truleg bygd opp av sortert sand, grus og stein. Det har vore eit massetak i førekomsten, jfr. A/S Geoteam, rapport nr. 2004.01. Massane blei stort sett nytta til veggrus og støypesand. Nå er massetaket nedlagt, planert og dyrka. Truleg finmasse i djupet. Nytt stort massetak registrert i 1993, dette er imidlertid nedlagt i 2008.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse