GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50403
Aurland (4641) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Fossheim
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Førekomsten er ein lang låg elveterrasse og rester av ei vifte som truleg er avsett av Tverrelvi. Seinere er vifta blitt kraftig erodert og vaska av Tverrelvi og Aurlandselvi. Ingen snitt, men massane er truleg sortert sand, grus og stein. Større stein og blokk på overflata. Desse massane ligg over marine avsetningar.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse