GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50405
Aurland (4641) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Vangen
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Godt sortert sand og grus som ligg i mindre tjuknad over fjell og marine avsetningar. For tida er avsetninga dyrka- og beitemark, så det er ikke gjort vidare undersøkingar på materialet.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse