GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50407
Aurland (4641) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Brekke/Leina
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
To mindre deltarestar på begge sider av elva. Det er teke ut noko masse i vegskjeringa i den sørlegaste avsetninga. Snittet viser lagdelt sand, grus og stein. Fjell i dagen i massetaket.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse