GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50409
Aurland (4641) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Flåm
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Førekomsten er tolka som ein breelvterrasse. Terrasseflata ligg ca. 45 m o.h. Ikkje snitt, men avsetninga er truleg bygd opp av sorterte sand- grus og steinmassar. Høgt finstoffinnhald i massane.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse