GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50411
Aurland (4641) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Eggja-Kvalhaug
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Randavsetning (randås) avsett i havet. Avsetninga er ikkje bygd opp til havnivået. Snitt viser sortert sand og grus. Statens vegvesen omtaler bergartsinnhaldet med den svake fyllitten som dominerande bergart. Aktuell for lokale uttak i Flåmsdalen.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse