GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50413
Aurland (4641) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Fronnes
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Ikkje snitt i førekomsten. Det er sannsynleg at massane er noko sortert. Truleg eignar massane seg best som fyllmasse. Det ser ut til å ligge liknande materiale på sørsida av elva. Manglande veg, små volum og sannsynleg dårleg kavalitet gjer at førekomsten blir rekna som lite viktig.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse