GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50415
Aurland (4641) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Dyrdal
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Førekomsten er ein rest etter eit breelv/elvedelta avsett i eit høgareliggande havnivå. Flata på terrasseresten heller frå ca. 40-55 m o.h. På nordaustsida av elva er det nokre mindre terrasserestar i høgareliggande nivå. I hovudterrassen er det ikkje snitt, men mindre utrasingar viser sand, grus og stein. Det er truleg sand og grus som dominerer i avsetninga.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse