GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50419
Aurland (4641) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Jordal
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelv/elveterrasse/vifte avsett av Jordalselva. Truleg lagt opp i samband med eit høgare havnivå. Materialet i avsetninga er dårleg sortert og lite avrunda stein. Det er grus og stein med ein del sand og store blokker (1- 1,5 m i diameter). Anortositt dominerer forekomsten. Ein del humus i avsetninga. Oppå avsetninga er det dumpa knust anortositt frå bruddet i fjellet. Fyllmasseressurs.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse